Depresyon Tedavisinde Neurofeedback ile Beyin Egzersizi

Neurofeedback-Training-for-Your-BrainDepresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik bozuklukları düzeltmek için yeni bir yöntem bulunmaktadır: Neurofeedback. Beyin dalgaları ile sağlanan geliştirici egzersizler ile kişilerin duygu durumlarında bozukluğa sebep olan durumun beyin düzeyinde düzelmesini sağlamak için gerçek zamanlı taramalar kullanır ve uygulanan egzersizlere “Nörolojik Geri Denetim”, yani Neurofeedback adı verilir (NF).

Herkes antidepresan ilaçlar veya konuşma terapisi gibi mevcut tedavilere yanıt vermez. Yaklaşık 3.000 hastayla yapılan bir çalışmada bu hastaların yalnızca üçte biri 14 haftalık ilaç tedavisinden sonra depresyonu atlattılar.

Neurofeedback egzersizleri, mevcut terapilere göre daha hassastır ve sorun olan beyin bölgesinin analizi ve gelişmesini sağlar. Neurofeedback egzersizleri, doğrudan beyin bozuklukları altında yatan duygusal ve bilişsel süreçleri anlamayı hedeflemektedir. Uygulanan neurofeedback egzersizleri, her kişi için özel olarak belirlenen egzersizlerdir, yani uygulanan egzersizler kişiseldir, kişinin ihtiyacına göre gelişim sağlanması hedeflenen beyin bölgesi egzersiz edilir. Dikkati odaklama, odakladığı dikkati sürdürme, muahakeme etme, analiz yeteneğini yöneten beyin bölgelerinin hepsi ihtiyaca göre egzersiz planı ile geliştirilir.

Depresyonun yanı sıra şu durumlarda da Neurofeedback egzersizleri fayda sağlamaktadır: fobiler, obsesif-kompulsif bozukluk, bağımlılık, travmatik beyin hasarı ve kronik ağrı, migren.

Tulsa, Okla’daki Laureate Beyin Araştırma Enstitüsünden Dr. Kymberly Young; “Neurofeedback ile artık ilaç almaya ve yabancılarla anneniz hakkında konuşmaya gerek yok” diye belirtiyor.

Neurofeedback egzersizlerinde kişilerin beyin bölgelerindeki faaliyetler bilgisayar üzerinden analiz edilir. Kişilerin beyin aktiviteleri gözlemlenip, analiz edildikten sonra, kişinin ihtiyacına göre seçilen beyin bölgesi ile geliştirici egzersiz seçilir ve uygulanır.

Örümcek fobisi olan bir kadının tedavisinde Neurofeedback egzersizleri uygulayan New York Icahn Tıp Fakültesindeki Dr.Anna Zilverstand; “Eğer kişiler beyinlerini de zinde tutmak istiyorlarsa, aynı kaslarını çalıştırdıkları gibi beyinlerini de çalıştırmalılar” diye belirtiyor.

Psikiyatrik bozukluklar için NF’in üzerindeki bilim henüz erken safhalarda. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar çok küçük ve araştırmacılar hala beyin bölgelerindeki hedefleri ve kaç seans çalışmaları gerektiğini inceliyorlar. Bazı araştırmacılar NF’in büyük olasılıkla mevcut ilaçlar ve konuşma terapilerine ek olarak kullanılabileceğine inanıyor.

depresyon-depresyon-depresyon-5

Dr. Young, 2014 yılında Plos One dergisinde yayınlanan 23 depresyon hastasıyla bir çalışma yaptı. Bu çalışmada, hastalıkları için bir seans aktif NF alan hastalar, kontrol grubundakilere oranla daha yüksek mutluluk artışı göstermişlerdir.

Aktif grupta mutluluk puanları % 20 arttı; Kontrol grubunda ise sadece% 2 yükseldi. Depresyon puanları ve anksiyete ölçümleri de tedaviden sonra düştü. Ancak depresyon, kontrol grubunda olanlarda da düştü ve gruplar arasındaki açılan fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Daha yeni bir çalışmada elde edilen sonuçlarda Dr.Young; iki seans NF’ten sonra, depresyon puanlarının % 50 düştüğünü söylüyor. Kontrol grubunda bu oran %10 düşmüştür. Bu sonuçlar henüz yayınlanmamıştır, ancak 2015 yılında Biyolojik Psikiyatri Derneği yıllık toplantısında sunulmuştur.

NF herkes için işe yaramadı: depresif katılımcıların yaklaşık% 10’u çalışmaların başında, normal amigdala aktivitesine sahipti. Katılımcıların başka bir % 10’u amigdalayı nasıl düzene sokacağını öğrenemedi. Tarayıcıda iken, deneklere olumlu otobiyografik anılarını hatırlamaları söylendi Aynı zamanda, kendi beyin aktivitesi ile koordine kırmızı barlı bir görüntü gösterildi. Aktif gruptaki denekler sol amigdalada, duygusal anıları işleyen beynin bir bölümünde geri bildirim aldı.

Pozitif otobiyografik olaylar düşünüldüğünde, amigdala genellikle depresif hastalarda aktif değildir. Baskılama düzeyi belirtilerin şiddeti ile ilişkilidir. Kontrol grubu da geri bildirim aldı, ama sayıları işleyen ve depresyonla alakalı olmayan bir beyin bölümünden. Deneklere daha sonra kırmızı barı yükseltmeleri söylendi.

Mutlu anıları hatırlamanın ötesinde, deneklere aktiviteyi artırmak için ne yapacakları ile ilgili belirli stratejiler verilmemiştir. Dr Young’un belirttiğine göre; kadınlarda amigdala aktivitesini en çok artıran şey çocuklarını doğurdukları anın veya evcil hayvanlarıyla oynadıkları zamanların düşünceleri. Erkekler için, gökyüzü dalışı gibi heyecanlı aktiviteler ve seks, en çok artışa neden oldu.

Zac Williams geçtiğimiz haftalarda depresyon için Tulsa’daki NF çalışmalarından ikisine katıldı. “Zor bir dönemden geçiyordum. Babam yeni ölmüştü ve kız arkadaşım benden ayrıldı, “diyor 26 yaşındaki Tulsa’lı telefon tamircisi.

Tarayıcıdayken ve kırmızı barı yükseltmeye çalışırken, araştırmacılar bir kaç mutlu anıyı seçmesini istediler. İlk arabasını, bir kamp gezisini ve ilk defa motorsiklet kullandığı anı düşündüğünü söyledi. Ama bu anlar, “barın yükselmesine neden olacak kadar yeterli değildi” diyor. Bu yüzden komik filmleri düşünmeye çalıştı. “Salak ile Avanak”tan bazı sahneleri düşündüğünde, barın yükseldiğini söylüyor. “Düşüncelerinize bağlı olarak tepki veren bir şey görmek çılgıncaydı.”

Tüm bu adımları uygulamanıza rağmen, eğer yaşamsal mutluluk ve huzur konusunda bir sıkıntı hissediyorsanız, olası bir depresyon durumunuzun analiz ve değerlendirmesi için bizlere ulaşabilirsiniz.

 

Dr. Bora Küçükyazıcı – Neuro Trainer
Uzm. Klinik Psikolog & Aile Danışmanı

Brain Center of İstanbul
Ataşehir, İstanbul – Türkiye
Tel: 0 216 6887778
Web: www.braincenter.com.tr

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.